Kryptonite English Club_ LOGO_b+w (white
Kryptonite Art Club_ LOGO_RGB (white out
Kryptonite English Club_ LOGO_b+w (white
british%20FLAG%20download_edited.png

EN

CZ FLAG download 2.png

CZ

What is KECs?

KECs is a fun after-school ENGLISH lessons for your children.

We have three fun and exciting  programs that incorporate games, music, fun and English.

KEC_website-Kec-explosion4.png
KEC_website-Kec-explosion2.png
KEC_website-Kec-explosion14.png
KEC_website-Kec-explosion12.png
KEC_website-Kec-explosion10.png
KEC_website-Kec-explosion9.png
KEC_website-Kec-explosion3.png
KEC_website-Kec-explosion1.png
KEC_website-Kec-explosion.png
KEC_website-Kec-explosion6.png
KEC_website-Kec-explosion11.png
KEC_website-Kec-explosion5.png
KEC_website-Kec-explosion8.png
KEC_website-Kec-explosion7.png
Kryptonite English Club_ LOGO_b+w (white

*

Kryptonite Art Club_ LOGO_RGB (white out

*

Kryptonite English Club_ LOGO_b+w (white

'Kryptonite English Club' is a fun aftershool lesson for your child, ages Five and up, Boys and Girls that involves unique active lessons.

Read More >

'Kryptonite English Club' is a fun aftershool lesson for your child, ages Five and up, Boys and Girls that involves unique active lessons.

Read More >

'Kryptonite English Club' is a fun aftershool lesson for your child, ages Five and up, Boys and Girls that involves unique active lessons.

Read More >

NOTE:  'Kryptonite Art Club' and 'Kryptonite Lego Club' are only availble

with 'Kryptonite English Club' as a base package.

*

Find Your Childs School

What? KEC is not hosted at your childs School?

Leave a message here with an urnist request for KECs and we will contact.

Or  contact you schools Director and make an appeal to gave KECS at your childs school.

Are you a Native English Speaker?

Are you a teacher? Do you live in Prague?

Are you happy teaching but tired of not being rewarded?

There is no Company like KEC where when the teachers win, they receive bounses.

We are always on the look out for the greatest  teachers in Prague

who have a energy and a can do spirit.

Contact KECs today by sending your CV and get more details about our Team.

ALL SCHOOLS

   KEC presents Kryptonite English Club, a fun after-school English Club for boys and girls, ages 5 and up at your child's school. We working closely with your childs School, and pick-up and return young children to their classrooms.
   Our amazing English Club is tremendous value for very affordable rates. When learning English, it's essential for steady and consistant exposure to the language, along with fun and engaging lesson that incorporate games and music to increase memory retention. 
   Kryptonite English Club provides easy material for your child to follow along, so you can see their progress. More importantly our professional teachers are native speakers so that your child will learn accurate pronunciation and phonetics.
   We help you to create the best potential future for your child with English. We are in school, at school, for school. Start now.

Kryptonite English Club - Stupně 1 až 3 

Pomůžeme vám vytvořit nejlepší možnou budoucnost pro Vaše dítě.

KEC Vám představuje Kryptonite English Club, zábavný anglický klub pro chlapce a dívky ve věku od 5 let přímo ve škole Vašeho dítěte. Jsme ve škole, při škole, pro školu. Začněte hned.  

   KEC Vám představuje Kryptonite English club, zábavný anglický klub pro chlapce a dívky ve věku od 5 let přímo ve škole Vašeho dítěte.
Úzce spolupracujeme s Vaší školou, děti vyzvedáváme a vrácíme zpět do jejich tříd.
  Náš úžasný anglický klub má obrovskou hodnotu za velmi přijatelné ceny. Když se učíte angličtinu a pro zvýšení paměti je důležitá stálá a vytrvalá pýle v učení, společně se zábavnou a poutavou lekcí, která zahrnuje hry a hudbu.
  Kryptonite English Club poskytuje Vašemu dítěti jednoduché materiály, které můžete sledovat, abyste viděli jeho pokrok. Ještě důležitější je, že naši profesionální učitelé jsou rodilí mluvčí, takže se Vaše dítě naučí přesnou výslovnost a fonetiku.
  Pomůžeme vám vytvořit nejlepší možnou budoucnost pro Vaše dítě s angličtinou. Jsme ve škole, při škole, pro školu. Začněte hned.   

KECs is a fun after-school ENGLISH lessons for your children.

We have three fun and exciting  programs that incorporate games, music, fun and English.

How does KECs benefits you?

pointer-red.png

amazing Price

per value

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >
pointer-red.png

great

variety

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >
pointer-red.png

convienant

location

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >
pointer-red.png

effective curriculum

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >
pointer-red.png

educational

and activie

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >
pointer-red.png

native

speakers

All of our Professional Teachers are Native speakers so  that zou can be sure that your child will learn phonetics.

Read More >

 At School's, In School's, For School's!